Home

Youh praktijk voor begeleiding bij verlies


praktijk voor begeleiding bij verlies

Disclaimer

disclaimer

Agenda


De weekenden of 6 avond bijeenkomsten Luisteren naar je Pen en Innerlijk Pelgrimeren zijn vormen van begeleiding die helpend kunnen zijn als praten over je rouw met je omgeving stokt of stopt.

Ik geef de cursus als er voldoende animo is. Bij 6 personen start ik een groep.


Luisteren naar je pen

Zie: Wat doet youh


Innerlijk pelgrimeren

Zie: Wat doet youh


Individuele begeleiding op afspraak.